Carica Jelena Anžujska slike od kanapa i kombinovanih tehnika Milanke Petrovic

Carica Jelena Anžujska

Carica Jelena Anžujska

Carica Jelena Anžujska
dimenzija: 110×80 cm
tehnika: kanap
godina: 2005.